Co studiować?

Kierunki studiów, które mogą pomóc w znalezieniu dobrze płatnej pracy, powinny mieć charakter wielofunkcyjny.  Studenci powinni zdobywać wiedzę z różnych obszarów, a nie jedynie z dziedziny kierunkowej. Programy kształcenia, oprócz zajęć obowiązkowych, powinny uwzględniać spotkania ze specjalistami z konkretnych branż (np. z ekonomistami), oferować warsztaty oraz dodatkowe kursy i szkolenia, a także atrakcyjne praktyki. Studenci powinnni rozwijać swoją wiedzę, jednocześnie w sposób praktyczny przygotowywać się do nauki zawodu.

 
Platforma OLZA współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.