Zawody przyszłości

Zgodnie ze wskazaniami ekspertów rynek pracy w ciągu najbliższych lat będzie się istotnie zmieniał. Przeobrażenia w strukturze społeczno-demograficznej społeczeństwa będą skutkowały zwiększeniem zapotrzebowania m.in. na takie zawody, jak: trenerzy rozwoju osobistego, psychologowie i psychoterapeuci, osoby zajmujące się organizacją czasu wolnego, opiekunowie osób starszych, pielęgniarki.

 
Platforma OLZA współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.