Uczelnia Nauk Społecznych

Studia to wyjątkowy etap w życiu każdego człowieka — to czas poznawania nowych ludzi, budowania trwałych relacji, odkrywania własnej tożsamości i definiowania życiowych pasji oraz celów. To również czas, kiedy rodzi się potrzeba bycia użytecznym dla innych.

Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi — mając na uwadze potrzeby i pasje studentów, a także aktualne wymagania pracodawców — oferuje szeroki zakres kształcenia obejmujący studia licencjackie i magisterskie, studia podyplomowe oraz specjalistyczne kursy podwyższające dotychczasowe kompetencje i umożliwiające zdobycie nowych kwalifikacji.

Dzięki wysokim standardom edukacji i efektywnemu wykorzystaniu czasu naszych studentów kształcimy rzetelnych specjalistów gotowych do wkroczenia na współczesny rynek pracy. Specjalistów, którzy nieustannie poszerzają własne zainteresowania, są świadomi swojej wartości dla innych, i którzy posiadają fachową wiedzę oraz praktyczne umiejętności, niezbędne do pracy w zawodzie i potrzebne do odpowiedzialnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Szkolnictwo Wyższe, dzięki upowszechnianiu wiedzy oraz wykorzystywaniu jej dla dobra społeczeństwa, w sposób szczególny przyczynia się do podwyższania jakości życia obywateli i tworzenia pozytywnego wizerunku Polski w świecie.

Jesteśmy Uczelnią rozumiejącą obowiązki, jakie spoczywają na instytucjach szkolnictwa wyższego, i znającą potrzeby zarówno studentów jak i pracodawców. Celem Uczelni Nauk Społecznych jest przygotowanie rzetelnych specjalistów do osiągania sukcesów na rynku pracy. Dbamy o to, by do współpracy z Uczelnią Nauk Społecznych zaprosić praktyków-specjalistów, którzy poprowadzą zajęcia dydaktyczne.

Uczelnia Nauk Społecznych to także tworząca się, aktywna społeczność akademicka. To studenci i wykładowcy odpowiadają za atmosferę panującą na korytarzach Uczelni. Atmosferę opartą na twórczej wymianie myśli — do której to zapraszamy każdego z Kandydatów.

 

 
Platforma OLZA współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.