Zarządzanie

Ramowy program studenckich praktyk zawodowych
na kierunkach o profilu praktycznym
prowadzonych w Uczelni Nauk Społecznych

ZARZĄDZANIE

 
Platforma OLZA współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.