Działalność Biura Praktyk

Biuro Praktyk jest jednostką organizacyjną Uczelni Nauk Społecznych zajmującą się koordynowaniem, planowaniem i realizacją praktyk studenckich. Biuro Praktyk tworzy i selekcjonuje bazę ofert praktyk, staży i wolontariatu w kraju i za granicą, umożliwiając studentom poznanie zasad funkcjonowania zakładów pracy i środowiska zawodowego. Student odbywający praktyki będzie weryfikował wiedzę zdobytą podczas nauki i skonfrontuje ją z umiejętnościami nabytymi w praktyce oraz ukształtuje odpowiednią postawę i nawiąże kontakty zawodowe.

W Biurze Praktyk UNS uzyskasz:

- informację, gdzie możesz odbywać praktykę i w jakim wymiarze;

- skierowanie na praktykę;

- porozumienie z zakładem pracy w sprawie odbycia praktyki;

- informację na temat prawidłowego wypełnienia dziennika praktyk;

- potwierdzenie zdania dziennika praktyk i uzyskanie zaliczenia odbytych praktyk;

- wszelkie inne informacje dotyczące odbywania praktyk studenckich.

Możesz do nas napisać maila na adres: biuropraktyk@uns.lodz.pl a wówczas udzielimy odpowiedzi. Natomiast jeżeli wolisz kontakt osobisty, zapraszamy w każdy poniedziałek od godziny 10.00 do 13.00 (pokój nr 39).

 
Platforma OLZA współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.