Oferta Biura Karier

Celem Akademickiego Biura Karier jest wspieranie i aktywizowanie studentów oraz absolwentów, kształcenie nowych umiejętności i podnoszenie kompetencji przydatnych na rynku pracy, a także pomoc w zdobywaniu pierwszych doświadczeń zawodowych. Prowadzi bazę danych partnerów Uczelni, którzy są zainteresowani zatrudnianiem studentów i kieruje takie oferty bezpośrednio do nich. Organizuje spotkania i warsztaty z pracodawcami w celu zapoznania studentów z ich wymogami kwalifikacyjnymi. Biuro Karier oferuje poradnictwo zawodowe, kursy oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje i doskonalące umiejętności pożądane przez pracodawców, pomoc w nawiązywaniu kontaktów z instytucjami i organizacjami regionalnego rynku pracy, a także interesuje się losami zawodowymi absolwentów.

Biuro Karier UNS oferuje:

dla pracodawców:

- utworzenie profilu firmy na naszej stronie internetowej oraz prezentowanie ofert zatrudnienia i staży dla studentów;

dla studentów/absolwentów:

- informacje na temat ofert pracy w regionie i okolicach;

- informację na temat staży;

- poradnictwo zawodowe studentów Uczelni;

- pomoc w nawiązywaniu kontaktów z pracodawcami;

- kursy oraz szkolenia podnoszące umiejętności przydatne na rynku pracy.

Nasz adres mailowy: biuro.karier@uns.lodz.pl Natomiast jeżeli wolisz kontakt osobisty, zapraszamy w każdy piątek od godziny 10.00 do 13.00 (pokój nr 39).

 

 
Platforma OLZA współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.