Strefa pracodawcy

Portal Biura Karier Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi uzyskał już pełną funkcjonalność (31.05.2016 r.). Zachęcamy Państwa do zamieszcznia profili swoich firm oraz przesyłania ofert dedykownaych dla naszych studentów/absolwentów. 

Strefa nieniejsza jest dedykowana pracodawcom korzystającym z platformy. Każdy pracodawca ma możliwość za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego opublikować ofertę pracy, stażu i praktyk. Narzędzie to jest obsługiwane przez Biuro Karier Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi. Ponadto pracodawca ma możliwość przeglądania CV i biogramów zawodowych potencjalnych pracowników (studentów/absolwentów, którzy udostępnili swoje dokumenty aplikacyjne).

 
Platforma OLZA współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.