Co to jest OLZA?

OLZA to platforma internetowa służąca uczelniom do monitorowania losów zawodowych absolwentów. OLZA daje również możliwość generowania dokumentów aplikacyjnych oraz kontaktu studentów i absolwentów z pracodawcami w procesie poszukiwania pracy. Ponadto zawiera szereg narzędzi wspierających planowanie i rozwój kariery zawodowej. Zapraszamy do skorzystania z zasobów naszej platformy.

Subskrybuj olza.uns.lodz.pl RSS

Aktualności i informacje

Co studiować?

Kierunki studiów, które mogą pomóc w znalezieniu dobrze płatnej pracy, powinny mieć charakter wielofunkcyjny.  Studenci powinni zdobywać wiedzę z różnych obszarów, a nie jedynie z dziedziny kierunkowej. Programy kształcenia, oprócz zajęć obowiązkowych, powinny uwzględniać spotkania ze specjalistami z konkretnych branż (np. z ekonomistami), oferować warsztaty oraz dodatkowe kursy i szkolenia, a także atrakcyjne praktyki. Studenci powinnni rozwijać swoją wiedzę, jednocześnie w sposób praktyczny przygotowywać się do nauki zawodu.

Zawody przyszłości

Zgodnie ze wskazaniami ekspertów rynek pracy w ciągu najbliższych lat będzie się istotnie zmieniał. Przeobrażenia w strukturze społeczno-demograficznej społeczeństwa będą skutkowały zwiększeniem zapotrzebowania m.in. na takie zawody, jak: trenerzy rozwoju osobistego, psychologowie i psychoterapeuci, osoby zajmujące się organizacją czasu wolnego, opiekunowie osób starszych, pielęgniarki.

 
Platforma OLZA współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.